Pokyny jsou k online ke stažení.

Upozorňujeme, že start E3 opět změněn na intervalový start.