Pro urychlení a zmenšení front bude prezentace rozdělena na několik stanovišť. Po příjezdu a zaparkování na centrálním parkovišti najděte svůj oddíl v seznamu oddílů. Pokud je oddíl mezi zelenými, máte vše v pořádku a pokračujete k zelenému stolu. Červené oddíly jdou k červenému stolu, kde se dozví, co je třeba doplatit.

POZNÁMKA: Všechny další požadavky na změny (dohlášky, ubytování, parkovné, atd.) nejprve zaneste to formulářů, které nalezete u samoobslužného pracoviště. Poté je přinesete ke „stolu změn“.

Ke stažení připraven plánek Registration_Prezentace (+ diagram postupu pro technicky zaměřené).