Upozornění k ubytování (aktualizace)

Milí závodníci,
máme pro vás dvě důležité informace:
  • Upozorňujeme závodníky, kteří mají rezervovány chatičky nebo bungalovy v kempu Ostende, že termín platby ubytování je 14.6.2019. Po tomto datu budou nezaplacené rezervace zrušeny a nabídnuty k rezervaci všem závodníkům.
  • Prosíme všechny ubytované v kempu Ostende (chatičky, bungalovy, stany, karavany) starší 18 let, aby za oddíl zaslali vyplněný ubytovací formulář na email info@mtbo5days.eu do 30 června. Bez tohoto formuláře nebudou vydány klíče od chatek.
AKTUALIZACE: Použijte vylepšenou verzi ubytovacího formuláře: https://oris.orientacnisporty.cz/files/5307_d27c865ed84d794d09df6d40ea977c4c.xlsx